Img
Linda Malenovská

„Na Hrajeme si Montessori chodíme s mou dcerou Sárou již rok a je to pro mě jeden z nejsmysluplnějších „kroužků“, které jsem s dítětem zažila. Jako rodič jsem zde především v roli pozorovatele svého dítěte a to byla pro mě vždy velmi zajímavá zkušenost. S úžasem jsem sledovala, jak Monika často jen gestem, mírným naznačením beze slov anebo maximálně jedním slovem jemně dítěti naznačí, co se od něj očekává, jaký je další krok, jaká jsou pravidla a hranice. Žádné vysvětlování a dlouhé monology… Viděla jsem na vlastní oči, jak jsou děti „vděčné“ za pevné hranice dané s láskou. Jakoby vydechly úlevou: „Jo, tady je jistota!“ 🙂 Svým vzorem mě Monika naučila, jak být „laskavě přísná.“ Další přínos vidím v tom, že se děti naučí spolupráci. Umět vyčkat, až na mě přijde řada, až druhý dokončí svou práci. Myslím, že všechny přínosy HM nejdou ani moc popsat, je toho více a musí se zažít. 🙂 Děkuji Monice za velkou inspiraci a příjemně strávený čas.“

img
img