Cloud

Ochrana osobních údajů – Montessori Studio Pohybu a Jana Ženatá

Milé klientky a klienti Montessori studia pohybu,

vyplněním přihlášky k ukázkové lekci nebo rezervací kurzu Hrajeme si Mones v Montessori studiu pohybu jste poskytli své osobní údaje. Vaše údaje chráním v souladu s platnou legislativou. Níže najdete zásady jejich zpracování a práva, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ).

správce ososbních údajů, kontaktní údaje

Správci osobních údajů jsou:

Montessori studio pohybu, s.r.o. se sídlem Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 343537 vedená u Městského soudu v Praze, IČO 09851879. Jediným společníkem a jednatelkou firmy je Jana Ženatá.

Jana Ženatá, IČO 66809151, bytem Panská zahrada 421/4, 190 16 Praha 9 – Koloděje, kontaktní telefon je 731 648 037, kontaktní e-mail jana.zenata@montessorisp.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu vaše osobní údaje zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; že plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a že umožňuji plnění vašich práv v souvislosti s ochranou vašich údajů.

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Já a Montessori studio pohybu, s.r.o. zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to:

Jaká data zpracováváme:

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno a příjmení, jméno dítěte, měsíc a rok narození dítěte) a údaje umožňující kontakt s klientem (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 2. údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (fotografie z lekcí, kurzů a jiných akcí pořádaných studiem).

Zdroje osobních údajů:

 1. přímo od klientů vyplněním přihlášky k ukázkové lekci, vyplněním přihlášky ke kurzu Hrajeme si Mones, vyplněním údajů na webových stránkách, registrací v rezervačním systému, osobním předáním mailem nebo telefonem v souvislosti s vaším zájmem o naše lekce
 2. na akcích, kterých jsme se účastnili jako Montessori studio pohybu, studio Mones
 3. fotografie pořízené v Montessori studiu pohybu

Kategorie klientů, návštěvníků

 1. zákazník studia
 2. zájemce o činnost studia, který poskytl své údaje přímo týmu studia nebo jeho na webových stránkách

Kategorie příjemců osobních údajů, Předání osobních údajů třetím osobám

 1. správce
 2. tým studia (lektorky lekcí Hrajeme si Mones, spolu-pracoven, táborů)

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb), iSport system, Facebook, Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Účel zpracování osobních údajů obsažené v rámci souhlasu klienta, návštěvníka

a. adresy, jména, kontakty

 1. k přihlašování a odhlašování z lekcí a jiných akcí pořádaných studiem
 2. k evidenci plateb za lekce a další akce vedení účetnictví (vystavování daňových dokladů apod.)
 3. telefonní komunikaci týkající se lekcí, plateb a souvisejících informací
 4. k posílání newsletterů a informací studia (například o konání akcí, vypisování nových kurzů), doporučení na akce studia, slevy

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) a informace na co klikáte v e-mailu a kdy maily nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu činnosti mého studia, popřípadě do odvolání souhlasu z Vaší strany.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu činnosti našeho studia, popřípadě do odvolání souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

b. fotografie

 1. k vystavení v prostorách studia
 2. pro přípravu dárků pro vás – klienty
 3. k prezentaci na sociálních sítích a webových stránkách v případě vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu fungování studia a lekcí Hrajeme si Mones.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jana.zenata@montessorisp.cz

 • právo na informace – je plněno touto informační stránkou
 • právo na přístup – můžete mě kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování – pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, nebo provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup
 • právo na výmaz – v případě vašeho zájmu vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě potřeby máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o vašich potřebách informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li mým zákazníkem nebo zákazníkem Montessori studia pohybu, s.r.o. na základě oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Tým Montessori studia pohybu, který zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinnen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.1.2021.

Montessori Studio Pohybu

Lublaňská 5/57

120 00 Praha 2

jana.zenata@montessorisp.cz

Lektorky

Jana: 731 648 037

Katka: 737 773 289

Karin: 731 726 122