Cloud

Všeobecné Obchodní Podmínky
Montessori studia pohybu

Kurz hrajeme si mones - platné od září 2021

 

organizace lekcí a ochrana osobních údajů

 • Lekce pořádá společnost Montessori studio pohybu, s.r.o. zastoupená Janou Ženatou.
 • Vyplněním přihlášky nebo rezervací kurzu poskytujete společnosti a Janě Ženaté svoje osobní údaje. Podrobnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů najdete ZDE.

 

Rezervace lekcí/kurzu

 • Lekce probíhají ve dvou semestrech - podzimním od září do ledna a v jarním od února do června.
 • Do kurzu je možné se zapojit kdykoli v průběhu semestru, pokud jsou volná místa.
 • Zájemci o naše lekce se nejprve hlásí na ukázkovou lekci, a to vyplněním Přihlášky.
 • Následně si domluvíme termín.
 • Po ukázkové lekci je možné rezervovat si místo v KURZU.
 • Rezervace je dokončena zaplacením zálohy na bankovní účet Montessori studia pohybu.
 • V případě neuhrazení zálohy místo nabízíme dalším zájemcům.
 • Kurz je možné platit ve dvou splátkách. První splátka je splatná do 3 dnů po rezervaci. Doplatek je splatný do 1 měsíce od začátku kurzu.
 • Odesláním platby klient akceptuje tyto obchodní podmínky Montessori studia pohybu.
 • Lekce probíhají v Montessori studiu pohybu v dohodnutých termínech. V případě vyšší moci (včetně uzavření studia z důvodu epidemiologické situace) nabízíme následující možnosti uplatnění lekcí:
  • on-line lekce
  • návštěva herny na 45 minut bez lektorky, pokud to opatření umožní, pro 2 maminky
  • odhlášení a přesunutí lekce. Maximální počet lekcí, které je možné v rámci semestru řádně odhlásit a nahradit je 6. V případě nuceného přechodu na online lekce/pronájem herny je možné tento počet zvýšit. Náhrady z podzimního semestru je možné převést do jarního semestru, pokud v něm pokračujete. Náhrady z jarního semestru je možné vybírat na letních lekcích v průběhu července a srpna.
 • Pro vzájemnou komunikaci využíváme e-mail, který jste uvedli v přihlášce a WhatsApp nebo sms na telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce. Prosíme o aktualizaci údajů v případě změny.
 • Online lekce i návštěvu studia v době nuceného uzavření studia domlouvá klient se svojí lektorkou prostřednictvím WhatsApp nebo sms.

 

Permanentka

 • Permanentku vystavujeme na 4 vstupy, které můžete využít, pokud je v hodině volné místo. Členové kurzu mají přednost před permanentkou.
 • Permanentka slouží jako možnost:
  • ověřit si, zda chodit pravidelně na kurz je pro vás vhodná varianta. Permanentku si klient kupuje po ukázkové lekci pro 4 následující týdny. Zvýhodněná cena permanentky pro tento případ je 1400Kč.
  • navštěvovat jednotlivé lekce nepravidelně. Permanentku je možné koupit kdykoli a její platnost je 8 týdnů od nákupu. Cena permanentky je 1600Kč.
 • Permanentka se platí předem na účet Montessori studia pohybu.
 • Lekce se rezervují přes Rezervační systém, nejpozději 24 hodin předem.
 • Volné místo je možné rezervovat i později po domluvě s lektorkou.
 • Přechodem z permanentky na kurz si zaručíte místo 1x v týdnu po dobu semestru. Pište na rezervace@montessorisp.cz.

 

Omluvy z lekcí

 • Odhlašování lekcí provádí klient v online rezervačním systému, pokud nedostanete od lektorky jiné instrukce.
 • Rezervační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.
 • Při platbě celého kurzu lekcí Hrajeme si Mones je možné v době trvání kurzu lekci 6x stornovat a nahradit. V případě uzavření studia z důvodu vyšší moci se počet možných náhrad zvyšuje na 10.
 • Storno je třeba provést nejpozději 24 hodin předem.
 • Storno lekce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 731 648 037 nebo své lektorce.
 • Doba kratší než 24 hodin = systém vás nepustí omluvu provést a lekce tím propadá bez nároku na náhradu. I v tomto případě jsme rádi za vaši omluvu sms lektorce.
 • Výjimku tvoří pouze možnost 2x SOS OMLUVY během semestru
  • do 21:00 napsat sms své lektroce s prosbou o připsání náhrady za SOS omluvu.
  • zkontrolujte si, že náhrada byla připsána - občas se může zpráva někam zatoulat, tak pro jistotu 🙂
 • Řádně omluvenou lekci je možné nahradit - viz bod Náhrady níže.
 • Stornovat rezervaci lekce 24 hodin dopředu je možné i u permanentky.
 • Při pozdějším stornu částka vstupného za lekci propadá.
 • Storno zbývající části kurzu lze po domluvě z prokazatelně závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, stěhování...). Vrátíme vám 60% ze zbývající částky. V případě, že za sebe přivedete náhradníka, vrátíme vám zbývajících 80% ceny kurzu.
 • Montessori studio pohybu si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou studiem.
 •  

  Náhrady

  1. Náhrada odhlášené lekce je možná:

  a. přihlášením na volné místo v rezervačním systému

  • Přihlaste se do svého profilu v rezervačním systému. Najděte si svou skupinu (doporučujeme si pamatovat číslo nebo barvu té vaší).
  • Náhradu si můžete rezervovat i na místo náhradníka v lekci, která je v rezervačním systému plná. Pokud se místo uvolní 24 dopředu, přijde vám automaticky mail. Pokud někdo stornuje později, nabídne vám náhradu lektorka - pošle vám sms.
  • Volné místo (znamená) může být buď:

    lekce není obsazená kurzem. Kurz má přednost před náhradou. Pokud se před konáním náhrady místo kurzem obsadí, bude třeba vaši náhradu přesunout na jiný termín.

   • z lekce se někdo odhlásil = máte jistotu, že vaše náhrada bude uskutečněna.

  b. on-line lekcí

  • Kontaktujte svoji lektorku a domluvte si termín.
  • Ve zvoleném týdnu dostanete na svoji e-mailovou adresu odkaz na on-line lekci.
  • On-line náhradu je možné využít pouze v době konání kurzu.

  2. Platnost náhrad

  • Náhrady je třeba využít do konce trvání kurzu, tedy pro podzimní semestr do 31.1. a pro jarní semestr i během letních prázdnin, tedy do 31.8.
  • Náhrady je možné převést z podzimního semestru do jarního, pokud budete pokračovat, a to na vyžáDání. Napište o převod svojí lektorce.
  • Máte otázku nebo něčemu nerozumíte, prosím, kontaktujte svou lektorku nebo Janu na jana.zenata@montessorisp.cz.