Img
Povídání o ŘÁDU obecně

Proč je důležitý a jaká je v něm vaše (rodičovská) role.

Koncepce lekce

Lekce jsou sestaveny tak, aby zahrnovaly všechny oblasti psychomotorického vývoje dítěte ve věku od 4 měsíců do 3 let. Během lekce se aktivně zapojujete do fyzických aktivit i do sociálních dovedností dítěte a prohlubujete tak svůj rodičovský potenciál.

Vaše důvěra v systém lekcí, jeho smysluplnost a komplexnost je základem respektu, který začíná u vás a přirozeně ho přebírá i dítě. Váš vztah k řádu na lekci je tedy klíčový. Díky Vašemu sladění s ním umožníte jeho přirozené přijetí i dětmi.

Jak to funguje v lekcích a jak doma

Způsob spolužití s dětmi prochází velkými změnami a často je těžké čerpat z vlastního dětství. Většinou jen víme, že to chceme mít jinak a hledáme svůj vlastní způsob. Cesta k oboustranně respektujícímu vztahu snadno sklouzává do “neřádu” nebo dokonce postavení dítěte nad sebe. Dítě se pak ocitá v pozici, která mu nepřísluší. Nese část tíhy/zodpovědnosti, která patří rodičům.

Držení řádu na lekcích je díky podpoře lektorky a ostatních maminek jednodušší. Pravidla jsou daná. Naším záměrem je váš zážitek spokojených spolupracujících dětí. Věříme, že díky tomuto zážitku (s vlastním dítětem i s ostatními dětmi v lekci) bude pro vás přirozenější a jednodušší přenést si tuto zkušenost i domů/mimo studio. Budete jistější nebo si ověříte, co vám funguje.

Jaká je úloha rodiče v lekci – jak být dítěti oporou i inspirací?

Naše pravidla jsou laskavá. Pro vás, rodiče, jsou na začátku, stejně jako pro děti, nová. Zapojujete je do své role v lekci postupně, tak, jak je to pro každého z vás možné. Jsou i dny, kdy se nedaří a je to v pořádku. Všichni nicméně směřujeme k tomu, abyste:

 • setrvávali s dětmi na koberci v době koncentrované činnosti (viz podrobně samostatný článek blogu)
  1. zpočátku společným sezením s dítětem,
  2. s pevnějším držením, je-li třeba,
  3. vytvořením kruhu maminek/tatínků, ve kterém se vzájemně podpoříte,
  4. až k puštění dětí, které pracují samy a maminky sedí opodál
 • zachovávali ticho při koncentrované práci – děti jsou v kontaktu s lektorkou – mluví ona (a i ona pouze stručně a jednoduše), pokud je třeba něco říct, mělo by se jednat o holou větu typu “teď pracujeme” nebo “jsme na koberci”
 • věnovali pozornost společné činnosti a zapojovali se, pokud je třeba (spolu s dítětem, vedením dítěte, místo dítěte)
 • byly oporou svému dítěti, pokud potřebuje a zároveň mu dávali volnost pracovat samostatně, kde je to možné

Co může být obtížné?

 • Ohledy na ostatní (vaše dítě se projevuje hlučně, nechcete rušit ostatní)Je to jeden z modelů, který si mnozí z nás neseme z dětství. Ve studiu se setkáváme jako rodiče, všichni máme vlastní zkušenosti s dětmi a s tím, že ticho je pro nás vzácné. Proto věříme, že zbavit se tohoto modelu ve studiu může být snadnější než jinde. Každé dítě se někdy na lekci projevuje hlasitě a je to v pořádku.
 • Vaše autenticita – děti poznají, jak to s řádem a pozorností máte vy. Pokud během lekce věnujete svoji pozornost něčemu jinému (mobil, povídání si s jinou maminkou,..), děti se ozvou, aby vaši pozornost upoutaly zpět. Pokud předjímáte, že něco dítě nebaví, že je na něj čekání moc dlouhé, že už se potřebuje hýbat,… tak to tak bude. Jste propojení.
 • Emoce. Změna – dítě je zvyklé na jiný systém/jiné vzorce ve vztahu s vámi než jaký máme nastavený v lekci (například to, že ho nepustíte, když chce odejít). Tato změna může vyvolávat emoce. Zvládnutí těchto emocí nemusí být jednoduché.

Svoji sílu/autoritu k tomu nepustit si můžete představit na příkladu

 • vstoupení do silnice – tam dítě opravdu nepustíte,
 • manipulace s nožem – dovolíte pouze takovou, která je bezpečná,
 • jízdy autem, kde je nutné zůstat sedět apod.
img
img