Img
Pozornost. Jak jí podpořit a pěstovat.

O pozornosti

Jedna z dovedností, kterou na lekcích rozvíjíme je pozornost.

Během soustředěné práce očekáváte od dětí, že se budou věnovat tomu, co právě společně děláme. Jak na to? Jak jim pomůžete tuto schopnost rozvíjet?

Malé děti vnímají svět okolo sebe komplexně. Soustředění, jak ho známe ze školy je pro ně vyčerpávající. Pokud je něco zaujme, potřebují se podívat. Schopnost věnovat se společné činnosti si postupně budují skrze rodiče. Přirozeně se nechají vést. Správným, klidným vedením se pozornost posiluje.

Zkušenosti z lekcí:

  • pokud dítě zaujme něco v okolí, podívá se a po chvíli (když vidělo, co potřebovalo) se přirozeně vrátí ke společné činnosti samo – následuje pozornost maminky
  • většinou vnímá obojí najednou. Ví, co se děje, i když se zrovna dívá jinam
  • pokud pozornost rodiče následuje pozornost dítěte, pak se dítě nemá kam vracet

To, že se dítě dívá jinam, neznamená, že nesleduje, co děláme.


Naše doporučení pro vás, jak děti podpořit:

  • věnujte pozornost společné činnosti celou dobu
  • pokud se vaše dítko dívá jinam, dejte mu prostor (nenuťte ho, dívat se na karty), pouze pokud se zapomene, jemně připomeňte dotekem
  • nenechte se strhnout k následování dítěte (tj. např. nekomentujte, co vidělo, kam se dívá apod.)
  • zapojte se sami místo dítěte, ono se snadno vrátí ke společné činnosti
img