Img
Skupina 5

25 – 30 MĚSÍCŮ BĚHEM SEMESTRU

Po druhém roce začne dítě velmi vehementně dávat najevo své potřeby. Mnohdy mají rodiče  pocit, že se z jejich dítěte stal malý tyran. A ano, nemýlí se 😉 .

Pokud rodič VÍ, že KAŽDÉ dítě v tomto věku začne „zlobit“, tedy hledat své místo na slunci, nemusí být v pozici věčného “policajta”. Dítě je vnitřně puzeno se identifikovat s tím, kdo v něm je. Začne přehnaně reagovat a provokovat všechny a všechno. Sleduje a mapuje, jak na něho reagujeme. Hledá, co mu vyhovuje a nejčastější reakce okolí opakuje. Dělá si takovou síť poznatků, ve kterých má vetkány modely chování, se kterémi se setkává, které mu něco silného přinesly.

V dítěti můžeme vypěstovat i návyk, model chování, který v životě není zrovna potřeba (uplakánek, vztekloun, strašpytlík, agresor apod.). Pokud máme pochopení pro jeho potřeby, vykvete z něho osobnost, jak má být.

UČÍTE SE , POZNÁVÁTE, ROZVÍJÍTE

Děti ve skupině vám pomohou poznat, jak je důležité ke každému přistupovat jinak. Mají rozdílné potřeby, jiné tempo. Přístup k činnostem se vyhranil. Pokud procházíte celým duhovým cyklem, víte, že nejlepším rádcem jste vy sami. Pozorujete, sdílíte a ve skupince maminek se učíte jedna od druhé. Díky tomu i těžké chvíle, které s druhým rokem často přicházejí, můžete prožít relativně s klidem.

S druhým rokem přicházejí i opravdové dary a odlišnosti, které na dítěti začnou být viditelné. Začne si všímat detailů v barvách, tvarech a vy vidíte, s jakou rychlostí i klidem k činnostem přistupuje. Všechny děti dávají najevo svou spontánnost, radost či upjatost až odtažitost, rozvážnost. Vše je v pořádku a postupně se „obrousí“ a transformuje.

Děti ve skupince spolupracují s lektorkou samostatně, některé maminky mohou jejich aktivitu sledovat z povzdálí. Spolupracují i mezi sebou, a to jak při soustředěných činnostech, tak v tělocvičně. Už si osvojily základy počítání a některá písmena. Umí pracovat i oběma rukama současně.

img
img