Img
Skupina 4

20 – 24 MĚSÍCŮ NA ZAČÁTKU SEMESTRU

Před druhým rokem dítěte se začnou dít věci. Láme se období, kdy je dítě závislé na mamince a blíží se doba, kdy se odpojuje a začne se v něm probouzet jeho první podvědomé „já“. Před druhým rokem je nejvyšší čas pracovat na spolupráci a řádu. Osvícení rodiče, kteří s nastavováním pravidel začali v prvních měsících života dítěte, už pomalu sklízí plody své trpělivosti.

Je to doba, kdy se děti umí o sebe postarat – jít samy na toaletu, najíst příborem bez pomoci a sklidit ze stolečku, oblékat se a svlékat se, uklidit po sobě hračky… Vnímají řád a pravidla, mohou začít chodit do jeslí či školky.

Chápou a potřebují si vybírat z nabídky, která je pro ně vhodná. Jejich slovní zásoba je dostačující na vyjádření všeho podstatného, co chtějí, potřebují, vidí a chtějí sdílet. Mají své názory, které chtějí prosadit.

UČÍTE SE , POZNÁVÁTE, ROZVÍJÍTE

Na lekcích je s nimi radost pracovat. Velmi často jsou pozorní, chápou strukturu lekce, ví dopředu, co bude následovat. To vše se naučili a stále častěji s nadšením dělají. Jejich dovednost na hrazdě, s balóny, raketou nebo pálkou může každého cizího překvapovat.

Naučili se pracovat s detaily na flash kartách, s jistotou umí používat ruce i nohy pro různé záměry. Rozliší barvy a mají svou oblíbenou, kterou umí i pojmenovat. Naučili se spolupracovat ve skupině svých kamarádů. Umí počkat až na ně přijde řada a stejně tak se prosadit. S jistotou začnou rozlišovat pravou a levou stranu svého těla.

Jejich rovnováha na pomůckách k tomu určených je velmi dobrá. Rodič už poznal, co je v jeho dítěti za potenciál, a hranice mezi ano a ne je jasnější.

img
img